2444 Articles Written1 Comments

TENDENCA SHQETËSUESE E PËRDORIMIT TË CIGAREVE ELEKTRONIKE NGA TË MITURIT

TENDENCA SHQETËSUESE E PËRDORIMIT TË CIGAREVE ELEKTRONIKE NGA TË MITURIT Mbretëria e Bashkuar godet...

POLICIA ARRESTON MBI 2000 DHUNUES SEKSUAL DHE ABUZUES ME FËMIJË

POLICIA ARRESTON MBI 2000 DHUNUES SEKSUAL DHE ABUZUES ME FËMIJË Më shumë se 2200 autorë...

DISA GJËRA QË DUHET TI DINI MBI SHËNDETI RIPRODHUES TË GRAVE

DISA GJËRA QË DUHET TI DINI MBI SHËNDETI RIPRODHUES TË GRAVE Steriliteti është një...

PSE GRATË JANË MË TË RREZIKUARA NGA SËMUNDJET E VESHKAVE?

PSE GRATË JANË MË TË RREZIKUARA NGA SËMUNDJET E VESHKAVE? Sipas studimeve, gratë mbi...

VIKTIMAT E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE PËRDOREN EDHE PËR KRYERJEN E VEPRAVE KRIMINALE

VIKTIMAT E TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE PËRDOREN EDHE PËR KRYERJEN E VEPRAVE KRIMINALE Vitin...