SIPAS NJË STUDIMI MUND TË NXITET ZHVILLIMI TE FËMIJËT DUKE SHIKUAR TV ME NJË TË RRITUR

SIPAS NJË STUDIMI MUND TË NXITET ZHVILLIMI TE FËMIJËT DUKE SHIKUAR TV ME NJË TË RRITUR

Fëmijët e vegjël mund të marrin një nxitje zhvillimi duke parë TV me një të rritur. Një studim i ri thotë se shikimi i programeve të përshtatshme për moshën me një të rritur mund të jetë i dobishëm për zhvillimin e tyre njohës.

Studimet kanë treguar se ekspozimi në televizion mund të jetë i dëmshëm për zhvillimin e gjuhës dhe funksionimin ekzekutiv, veçanërisht për foshnjat e vogla.

Por ky studim tregoi gjithashtu se koha para ekranit është më e dobishme për një fëmijë nëse një prind ose i rritur është i pranishëm, pasi ata mund të angazhohen me ta dhe të bëjnë pyetje.

Ndërsa lloji i duhur i përmbajtjes mund të bëjë më shumë mirë sesa dëm, studimi paralajmëron se shikimi i televizorit nuk duhet të zëvendësojë aktivitete të tjera mësimore.

“Shikimi i televizorit me fëmijën tuaj dhe shtjellimi dhe komentimi i asaj që shikohet mund të ndihmojë në përmirësimin e të kuptuarit të përmbajtjes, duke përforcuar të mësuarit e tyre gjatë programeve edukative.

Bashkëshikimi mund të kontribuojë gjithashtu në zhvillimin e aftësive të tyre të bisedës dhe u ofron fëmijëve një model për sjelljen e duhur të shikimit të televizionit.”, tha Dr Eszter Somogyi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.