NJË NGA MËNYRAT MË ARGËTUESE PËR TË LUFTUAR PLAKJEN E TRURIT ËSHTË VALLËZIMI

NJË NGA MËNYRAT MË ARGËTUESE PËR TË LUFTUAR PLAKJEN E TRURIT ËSHTË VALLËZIMI

Kërcimi është një nga mënyrat më të mira për të moshuarit që të mbajnë ekuilibrin midis trupit dhe mendjes së tyre në një nivel ideal. Për më tepër, aktiviteti fizik në përgjithësi (veçanërisht kërcimi) mund të ndihmojë në kthimin e shenjave të plakjes së trurit në fazat e mëvonshme të jetës tuaj.

Një studim me 52 të rritur të shëndetshëm midis 63 dhe 80 vjeç për 18 muaj, u nda në dy grupe. Njëri grup duhej të merrte pjesë në një klasë kërcimi 90 minutash çdo javë për ata 18 muaj, dhe grupi tjetër merrte pjesë në 90 minuta stërvitje për forcë dhe rezistencë çdo javë.

Grupi i kërcimit mësoi rutina të reja ndërsa grupi i stërvitjes së forcës dhe rezistencës bëri të njëjtat aktivitete gjatë gjithë kohës.

Grupi i kërcimit kishte ndryshime të vazhdueshme në rutinat e tyre. Kështu që çdo dy javë ata ndryshonin hapat, pozicionet e krahëve, formacionet, shpejtësinë dhe ritmin, në mënyrë që  pjesëmarrësit të mund të përjetonin mësim të vazhdueshëm .

Si në fillim ashtu edhe në fund të studimit (pas 18 muajsh), skanimet MRI u bënë në trurin e çdo pjesëmarrësi . Një test organizimi shqisor u krye gjithashtu për të vlerësuar ekuilibrin e çdo pjesëmarrësi para dhe pas studimit.

Studiuesit zbuluan se  të dy grupet treguan një rritje në madhësinë e hipokampusit të tyre. Por kjo rritje ishte më e madhe për grupin e kërcimit. Vetëm njerëzit nga grupi i kërcimit treguan një rritje në lidhjet e neuroneve në qarkun trisinaptik të hipokampusit, i cili është pjesa e trurit që lidhet me të mësuarit, kujtesën dhe emocionet. Është gjithashtu pjesa e trurit që priret të ndjejë më shumë efekte nga ndryshimet që lidhen me plakjen.

Studiuesit zbuluan gjithashtu se grupi që kërceu për 18 muaj tregoi rritje në pjesë të veçanta të hipokampusit që grupi tjetër nuk e bëri. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu se,  përveç të qenit i mirë për gjendjen fizike, ka faktorë të tjerë që lidhen me kërcimin që çojnë në ndryshime në madhësinë e hipokampusit.

Kjo është arsyeja pse ata pretendojnë  se sfidat e shtuara të programit të kërcimit, veçanërisht stimulimi kognitiv dhe sensorimotor, shkaktuan ndryshime shtesë në madhësinë e hipokampusit të tyre,  në krye të ndryshimeve që vinin nga aftësitë fizike.

Pra, kërcimi mund të jetë një mjet i fuqishëm për t’u përdorur për t’i dhënë trupit dhe mendjes suaj sfida të reja, veçanërisht në pleqëri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.