PANDEMIA KUFIZOI SHËRBIMET E SHËNDETIT SEKSUAL PËR TË RINJTË,SHTOI DHUNËN

PANDEMIA KUFIZOI SHËRBIMET E SHËNDETIT SEKSUAL DHE RIPRODHUES PËR TË RINJTË

Për shkak të pandemisë së Kovid 19 të rinjtë u përballën me vështirësi serioze në qasjen e informacioneve dhe shërbimeve në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues. Kjo ka rritur ndjenjën e shtuar të pasigurisë, veçanërisht pasi të rinjtë kanë qasje të kufizuar në informacione për caktimin e kontrolleve ose konsultave gjinekologjike. Hulumtimi është pjesë e projektit “Të rinjtë flasin, të rinjtë zgjedhin” që është realizuar në pesë vende ballkanike përfshi edhe Maqedoninë e Veriut që u prezentua nga HERA.

”Një nga problemet është se nënat e reja për shkak të informacionit të dobët për Covid-19 e kishin të vështirë të merrnin një mjek për konsulta dhe kontrolle por gjithashtu e kishin të vështirë të merrnin informacione përkatëse se si ndikon Covid-19 dhe vaksina kundër virusit, zhvillimi i fetusit por edhe foshnjat që ushqehen me gji”, theksuan nga HERA.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për të rinjtë romë sfidat që ekzistonin para pandemisë u thelluan për shkak të diskriminimit ekzistues dhe të vazhdueshëm por edhe për shkak të numrit të madh të romëve të pasiguruar që nuk kishin qasje në shërbime gjatë pandemisë. Mungesa e një kompjuteri apo ndonjë pajisjeje dixhitale e ka vështirësuar akoma më shumë aksesin në informacionin e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe kjo situatë është kapërcyer pjesërisht falë aktiviteteve në terren dhe shërbimeve të ofruara nga OJQ-të.

Hulumtimi tregoi se dhuna u rrit gjatë pandemisë e cila u ndje veçanërisht nga personat e komunitetit LGBTI dhe romët. Në përgjithësi, tek të rinjtë ka pasur pakënaqësi ndaj reagimit të institucioneve të sistemit për zgjidhjen e rasteve të dhunës gjinore dhe seksuale veçanërisht për ushtrimin e dhunës që ndodh në masë të madhe në rrjetet sociale ndaj vajzave.

“Konservatorizmi absolut në shoqëri shton dhunën sepse nëse raporton se një fqinj po ngacmon gruan e tij, gjasat janë të mëdha që në fund të jesh ti fajtori. Për shkak se ata e pyesin gruan përballë dhunuesit nëse ajo është viktimë, normalisht e pambrojtur, asnjë viktimë nuk do ta pranojë. Pastaj ju paguani për një raport të rremë. Ky është thelbi i problemit, ne nuk po flasim për atë që po ndodh para syve tanë”, tha Martina Pavloviç, anëtare e grupit të të rinjve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.