SA ORË GJUMË NEVOJITEN SIPAS MOSHËS?

SA ORË GJUMË NEVOJITEN SIPAS MOSHËS?

Gjumi është një element jetik për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Kohëzgjatja dhe cilësia e gjumit janë faktorë thelbësorë për funksionimin e duhur të trupit.

Nevoja për gjumë ndryshon në varësi të moshës, stilit të jetesës, periudhës së vitit dhe kushteve shëndetësore.

Të porsalindur (0-3 muaj)

Kohëzgjatja aktuale e rekomanduar është 14-17 orë në ditë, më parë ishte 12-18 orë.

Foshnjat (4-11 muaj)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 12-15 orë, por shkalla është më e gjerë dhe mund të ndryshojë nga 10 në 18 orë.

Fëmijë të vegjël (1-2 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 11-14 orë, diapazoni është gjithashtu më i gjerë dhe varion nga 9 në 16 orë.

Fëmijët parashkollorë (3-5 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 10-13 orë, me një shkallë më të madhe nga 8 deri në 14 orë.

Fëmijët e moshës shkollore (6-13 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 9-11 orë, me një shkallë 7-12 orë.

Adoleshentët (14-17 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 8-10 orë, me një shkallë 7-11 orë.

Të rinjtë (18-25 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 7-9 orë, me një shkallë 6-11 orë.

Të rriturit (26-64 vjeç)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 7-9 orë, me një shkallë 6-10 orë.

Të rriturit e moshuar (65+)

Kohëzgjatja e rekomanduar është 7-8 orë, me një shkallë 5-9 orë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.