HAPET NË SHTIP QENDRA E SPECIALIZUAR PËR GRATË DHE VAJZAT VIKTIMA TË DHUNËS GJINORE DHE FAMILJARE

HAPET NË SHTIP QENDRA E SPECIALIZUAR PËR KËSHILLIM FALAS PËR GRATË DHE VAJZAT VIKTIMA TË DHUNËS GJINORE DHE FAMILJARE

Promovohet edhe një qendër e specializuar për këshillim falas për gratë dhe vajzat viktima të dhunës gjinore dhe familjare në Shtip.

Ofruesi i shërbimit social është Organizata Arsimore Humanitare – EHO, Shtip, ndërsa mentorimi dhe mbështetja teknike për forcimin e kapaciteteve të ekipit profesional të qendrës këshilluese ofrohet nga HERA.

Qendra promovohet me praninë e Ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, shefes së zyrës së UN VOMEN në Shkup Vesna Ivanoviq, drejtoreshsë programore të HERA Elizabeta Bozhinoska dhe koordinatores së Organizatës Arsimore Humanitare – EHO, Beti Pejeva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.