DY LIBRA ME HISTORI TË NDRYSHME POR QË FLASIN PËR LËVIZJET FEMINISTE

DY LIBRA ME HISTORI TË NDRYSHME POR QË FLASIN PËR LËVIZJET FEMINISTE

“GRATË, RACA DHE KLASA” NGA ANGELA Y. DAVIS

Në këtë libër klasik të vitit 1983, Angela Y. Davis eksploron se si racizmi dhe klasizmi kanë infiltruar shumë lëvizje feministe gjatë historisë, me gratë e bardha udhëheqëse që shpesh mbështesin idealet e supremacisë së bardhë në vend që të avokojnë për gratë me ngjyrë. Ajo dokumenton sesi feministët e njohur si Susan B. Anthony dhe Margaret Sanger hodhën poshtë nevojat e zezakëve dhe njerëzve të klasës punëtore në ndjekjen e avancimit të agjendave të tyre. Davis gjithashtu ndan se si këto pabarazi historike në lëvizjet popullore feministe ndikojnë në mënyrën se si shoqëria e sheh punën shtëpiake, lirinë riprodhuese, sulmet seksuale dhe çështje të tjera feministe deri më sot. Është një domosdoshmëri e leximit nëse po përpiqeni të mësoni më shumë për ndërsektorialitetin.

“FUQIA” NGA NAOMI ALDERMAN

Në një botë ku mizogjinia ndonjëherë ndihet e pashmangshme, një histori fantastike për pavarësinë e femrës mund të jetë mënyra më e lehtë dhe më efektive për të larguar veten nga realitetet e ashpra të shoqërisë. Fuqia i vendos lexuesit në një botë ku patriarkia po përballet me vdekjen e saj të afërt, pasi grave të reja u jepet fuqia për të lëshuar goditje elektrike të dhimbshme që mund të përdoren në çdo kohë që duan. Lufta kundër agresorëve, si dhe qeverisë gjithnjë e më shtypëse është tani (më në fund) e mundur, dhe pavarësisht faktit se është një fantazi totale, padyshim që ju lë të ndiheni më shpresëdhënës se kurrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.