MIRUSHE HOXHA PROPOZOHET PËR ANËTARE TË AKADEMISË SË SHKENCAVE

MIRUSHE HOXHA PROPOZOHET PËR ANËTARE TË AKADEMISË SË SHKENCAVE

Profesoresha universitare Mirushe Hoxha, është një nga emrat e propozuar për akademikë në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (ASHAM).

Kandidatët propozohen nga Departamentet në ASHAM dhe ka propozime për kandidatë të rregullt, anëtarë përkatës dhe anëtarë nga jashtë. Kandidatët tjerë janë Sasho Cvetkovski dhe Gordana Lazhetiq në Departamentin për shkenca shoqërore, Dojana Plasheska – Karanifllska në Departamentin për shkenca mjekësore, Zoran Haxhi – Vellkov në Departamentin për shkenca teknike, Kiril Sotirovski dhe Valentin Mirçeski në Departamentin e shkencave natyrore-matematikore dhe shkenca bioteknike si dhe Angel Dimovski, Venko Andonovski dhe Lidija Kapushevska në Departamentin e arteve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.