NIVELET E HORMONEVE TË GJËNDRAVE TIROIDE TË NËNËS GJATË SHTATZËNISË MUND TË NDIKOJNË NË ZHVILLIMIN E PROBLEMEVE NË SJELLJEN E FËMIJËVE

NIVELET E HORMONEVE TË GJËNDRAVE TIROIDE TË NËNËS GJATË SHTATZËNISË MUND TË NDIKOJNË NË ZHVILLIMIN E PROBLEMEVE NË SJELLJEN E FËMIJËVE

Studimet tregojnë se djem të lindur nga nëna me nivele të larta të hormoneve të gjëndrës tiroide gjatë shtatzënisë kanë më shumë gjasa të tërhiqen, mund të kenë probleme në sjellje dhe do të jenë në ankth ose në depresion.

Mendohet se me ndihmën e nivelit të hormoneve të gjëndrës tiroide gjatë shtatzënisë mund të parashikohen probleme emocionale dhe të sjelljes te djemtë e moshës parashkollore, tregon një studim i ri i publikuar në revistën shkencore Journal of Clinical Endokrinology & Metabolism. Hormonet e gjëndrës tiroide janë kyçe për zhvillimin normal të trurit dhe sistemit nervor të fëmijës. Gjatë tremujorit të parë foshnja varet nga furnizimi prej nënës që me hormonin e tiroides i cili vjen përmes shtratit të mitrës. Nivelet e hormoneve tiroide të nënës, duke përfshirë TSH dhe FT4, ndryshojnë në mënyrë dinamike gjatë shtatzënisë dhe të larta ndërsa nivelet e ulëta ose të larta të këtyre hormoneve tek nëna mund të ndikojnë në zhvillimin e sjelljes tek fëmijët.

Leave a Reply

Your email address will not be published.