DALLIMET MIDIS BURRAVE DHE GRAVE

DALLIMET MIDIS BURRAVE DHE GRAVE

Dallimet midis burrave dhe grave janë, nga ana anatomike, më se të dukshme. Megjithatë, çfarë qëndron përtej sferës fizike? Çfarë mendon neuroshkenca ose psikologjia e sjelljes për këtë çështje?

Një gjë që është e sigurt është se, për shekuj me radhë, është parë një dallim i qartë mes gjinive. Për më tepër, ky dallim tradicionalisht përfshinte që burrat të konsideroheshin superiorë ndaj grave.

Le të zbulojmë dallimet më të dukshme midis gjinive

Fushat e neuroshkencës, gjenetikës dhe biologjisë evolucionare, si dhe studimet e fundit mbi transeksualitetin, na tregojnë se ka dallime të qarta psikologjike midis burrave dhe grave . Përtej atyre të dukshme që lidhen me seksin dhe fushën e biologjisë, ka dallime të tjera, shpesh të diskutueshme, por gjithmonë interesante.

Dallimet e trurit

Kur studiojnë ndryshimet midis trurit femëror dhe mashkullor, shkencëtarët fokusohen në katër fusha specifike. Këto janë përpunimi, kimia, struktura dhe aktiviteti.

Truri i mashkullit përdor pothuajse shtatë herë më shumë lëndë gri se truri i femrës . Nga ana tjetër, truri i femrës përdor pothuajse dhjetë herë më shumë lëndë të bardhë. Arsyeja për këtë është se lënda gri na ndihmon të përqendrohemi në një detyrë specifike në një mënyrë të fokusuar.

Në të kundërt, lënda e bardhë na lejon të jemi të vëmendshëm ndaj shumë më tepër stimujve. Kjo tenton të demonstrojë pse gratë janë, mesatarisht, më të afta në kryerjen e shumë detyrave.

Hipokampusi dhe përpunimi i informacionit

Gratë priren të kenë një hipokampus më të madh. Kjo e bën më të lehtë për ta që të përpunojnë dhe kujtojnë më mirë të dhënat që lidhen me emocionet. Për më tepër, truri i femrës priret të ketë qendra verbale në të dy hemisferat cerebrale, ndërsa meshkujt kanë një numër më të madh vetëm në hemisferën e majtë.

Kjo do të thotë që meshkujt ndonjëherë kanë kufizime më të mëdha kur bëhet fjalë për lehtësimin e komunikimit më emocional.

Truri më i madh me tolerancë më të lartë ndaj dhimbjes

Burrat gjithashtu kanë trurin më të madh se femrat. Kjo e dhënë lidhet me faktin se gjinia mashkullore ka përmasa trupore më të madhe se gjinia femërore. Burrat gjithashtu e tolerojnë dhimbjen më mirë se gratë. Kjo për shkak se qendrat e tyre nervore të lidhura me këtë dimension paraqesin një rezistencë më të madhe.

Dallimet në sjellje

Dallimet midis burrave dhe grave janë të dukshme edhe në fushën e sjelljes. Në të vërtetë, përvoja na tregon se ndonjëherë ne veprojmë, vendosim dhe reagojmë ndryshe. Le të hedhim një vështrim më të afërt.

Burrat dhe gratë komunikojnë ndryshe

Siç e përmendëm më herët, truri i femrës ka një aftësi më të madhe për të përpunuar universin emocional. Kjo i bën ata, mesatarisht, më të aftë për të komunikuar emocionet e tyre. Gratë janë efektive në krijimin e intimitetit dhe aleancave.

Nga ana tjetër, meshkujt janë më të vendosur kur bëhet fjalë për të komunikuar në mënyrë që të ruajnë autonominë e tyre dhe të rrisin pozicionin e tyre shoqëror.

Burrat janë më të aftë në marrjen e vendimeve të rrezikshme

Në një studim në lidhje me vendimmarrjen e diferencuar gjinore u tregua se burrat priren të kenë më shumë gjasa të marrin vendime të rrezikshme sesa gratë. Në fakt, mesatarisht, ata janë më impulsivë.

Femrat janë më të ndjeshme ndaj stresit

Gratë kanë dy herë më shumë gjasa të përjetojnë stres sesa burrat. Truri i femrës është më i ndjeshëm ndaj hormonit kortikotropinë (CRF). Burrat, nga ana tjetër, i rezistojnë më me sukses (mesatarisht) presionit.

Për të përfunduar, siç mund ta shohim, dallimet midis burrave dhe grave janë të shumëfishta. Megjithatë, kjo nuk na bën më të mirë apo më keq se njëri-tjetri. Në të vërtetë, nuk ka gjini superiore. Të gjithë jemi të mahnitshëm dhe të gjithë jemi të aftë të arrijmë atë që kemi vendosur të bëjmë.

Biologjia nuk përcakton potencialin tonë, ajo na jep vetëm mundësi për të zhvilluar veten dhe për të arritur qëllimet tona.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.