KONFERENCË RAJONALE “BASHKË TË SUKSESSHËM! MBIKËQYRJE DHE QASJE RAJONALE PËR PARANDALIMIN DHE LUFTËN KUNDËR TREGTISË ME NJERËZ”

KONFERENCË RAJONALE “BASHKË TË SUKSESSHËM! MBIKËQYRJE DHE QASJE RAJONALE PËR PARANDALIMIN DHE LUFTËN KUNDËR TREGTISË ME NJERËZ”

Qendra Rajonale e Nismave për Migrim, Azil dhe Refugjatë (MARRI) dhe Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) organizojnë konferencën rajonale me moton “Bashkë të suksesshëm! Mbikëqyrje dhe qasje rajonale për parandalimin dhe luftën kundër tregtisë me njerëz”.

Konferenca organizohet me rastin e përfundimit të projektit rajonal katërditor “Parandalimi dhe lufta kundër tregtisë me njerëz në Ballkanin Perëndimor”, e zbatuar nga ana e GIZ bashkë me MARRI si partner strategjik.

Qëllimi i konferencës është që të mundësojë platformë për shkëmbim të njohurive dhe përvojave në lidhje me mënyrat e parandalimit efikas të tregtisë me njerëz si dhe sigurimin e mbështetjes më të mirë të viktimave dhe viktimave potenciale të tregtisë me njerëz, ndërsa akterë të shumtë rajonalë të përfshirë në zbatimin e projektit do të kenë mundësi t’i shfaqin rezultatete e arritura

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.