NDIHMA NDAJ TË TJERËVE SJELL LUMTURI THONË PSIKOLOGËT

NDIHMA NDAJ TË TJERËVE SJELL LUMTURI THONË PSIKOLOGËT

Nëse vendosni të ndihmoni të tjerët, përfitimet psikologjike janë të shumëfishta, thot profesori nga Universiteti i Rochester, Richard Ryan.

“Dëshmitë shkencore tregojnë se në shumicën e rasteve njerëzit dështojnë. Kjo është për shkak se shumica e këtyre vendimeve krijohen nga një presion i jashtëm, pra një përpjekje për t’u dukur më mirë, për të lehtësuar fajin ose për të jetuar sipas standardeve të të tjerëve. Prandaj, nëse qëllimi nuk është autentik për personin që e ka vendosur dhe nuk vjen në të vërtetë nga vlerat e tyre apo nga interesat e tyre, vendosja e synimeve dobësohet shpejt”, shpjegon profesori.

Si kundërpeshë ndaj mosarritjes së qëllimeve dhe ndjenjës më të madhe të mirëqenies, profesori rekomandon të mendojmë se si do të na ndihmojë dhënia: “Nëse mund të vendosim synime vetëmohuese, që synojnë ndihmën, këto lloj synimesh do t’i shtojnë, nga ana tjetër, tregon për mirëqenien tonë”, sqaron ai.

Teoria që shpjegon fenomenin

Në këto linja, ai dhe profesori emeritus i psikologjisë Edward Deci krijuan “teorinë e vetëvendosjes”, një kornizë për kërkimin e tyre mbi motivimin dhe personalitetin njerëzor të botuar në Journal of Personality and Social Psychology . Parimi i tij themelor është se të gjithë njerëzit kanë një prirje të natyrshme për të vepruar në mënyra efikase dhe të shëndetshme.

Kështu, zbulohet se kur dikush vepron si ndihmës, ai plotëson të tre nevojat psikologjike të zbuluara nga teoria e vetëvendosjes – autonominë, kompetencën dhe lidhjen.

Në mënyrë të veçantë, për sa i përket kujdesit për të tjerët, autonomia i referohet angazhimit në aktivitete që ju japin një ndjenjë të vlerës personale. Rrjedhimisht, kompetenca përshkruan ndjenjën e të qenit efektiv, ndërkohë që keni një ndjenjë të arritjes për veprën tuaj të mirë. Së fundi, lidhja shpreh ndjenjën e shoqërimit të përbashkët me të tjerët.

”Ne arritëm në përfundimin se njerëzit që fokusohen në dhënien e të tjerëve përjetojnë kënaqësi më të thellë sesa kur qëllimet e tyre janë më të përqendruara te vetja. Për shembull, eksperimentet tregojnë se të bësh një vepër të mirë, edhe kur nuk do ta takosh kurrë përfituesin, rrit disponimin dhe energjinë pozitive”, përfundon Dr. Richard Ryan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.