NË GJYSMËN E PARË TË VITIT 662 RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE

NË GJYSMËN E PARË TË VITIT 662 RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE

Sipas të dhënave zyrtare në gjysmën e parë të vitit në vend janë regjistruar 662 raste të dhunës në familje, 443 nga viktimat janë gra, 116 burra dhe 83 fëmijë. Dominante ka qenë dhuna psikologjike.

Sipas organizatave që merren me këtë problematikë siç është EHO, numri i raportimeve është në rritje, sidomos pas pandemisë, dhe prirja e dhunës në familje pritet të mbetet e lartë për shkak të krizës ekonomike.

Duke zbatuar Konventën e Stambollit dhe duke forcuar bashkëpunimin e sektorit civil, institucioneve dhe pushtetit vendor, viktimat e dhunës në familje ndihmohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.