OKB RRIT PËRPJEKJET PËR MBËSHTETJE PSIKOLOGJIKE PËR FËMIJËT NË UKRAINË

OKB RRIT PËRPJEKJET PËR MBËSHTETJE PSIKOLOGJIKE PËR FËMIJËT NË UKRAINË

Tani në muajin e tretë, pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka gjithashtu një ndikim të rëndë në shëndetin mendor të fëmijëve të prekur nga konflikti. Këshilltari rajonal i UNICEF-it për mbrojtjen e fëmijëve për Evropën dhe Azinë Qendrore, Aaron Greenberg u tha se ata po rrisnin urgjentisht përpjekjet për të ofruar mbështetje të specializuar dhe psikosociale. “Ne parashikojmë që numrat përsa i përket të gjitha formave të dhunës ndaj fëmijëve të jenë me siguri në dhjetëra mijëra,” theksoi ai.

Përpara pushtimit më 24 shkurt jetimoret, shkollat e konviktit dhe institucionet e tjera për të rinjtë e Ukrainës strehonin më shumë se 91,000 fëmijë, rreth gjysma me aftësi të kufizuara. Sipas UNICEF-it, tani vetëm rreth një e treta e këtij numri janë kthyer në shtëpi. “Ndikimi i luftës te këta fëmijë ka qenë veçanërisht shkatërrues,” tha Greenberg.

Duke dënuar faktin se qindra të rinj janë vrarë në sulme me bombardime tashmë, agjencia e OKB-së paralajmëroi se të tjerët kishin pësuar trauma serioze të shëndetit mendor të lidhura me “përvojën e drejtpërdrejtë” të dhunës fizike dhe seksuale. Prioritetet për agjencinë e OKB-së përfshijnë rritjen e investimeve në OJQ-të lokale të shëndetit mendor për të ndihmuar të rinjtë. Por është e vështirë të gjesh profesionistë të mjaftueshëm për të ndihmuar, “pasi punonjësit socialë, psikologët e fëmijëve dhe profesionistët e tjerë janë po aq të ndikuar nga ky konflikt”, tha Greenberg. /Ajo.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.