QYTETARËT E RMV-SË NUK I DUAN SI FQINJË PJESTARËT E KOMUNITETIT LGBT

QYTETARËT E RMV-SË NUK I DUAN SI FQINJË PJESTARËT E KOMUNITETIT LGBT

Sipas një hulumtimi të realizuar nga organizata joqeveritare Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) tregon se qytetarët nuk duan që në fqinjësi të kenë persona që janë pjesëtarë të komunitetit LGBT.

Kundër fqinjëve të komunitetit LGBT, janë deklaruar 81% e të anketuarve, kundër fqinjëve të varur nga droga 91%, nga alkooli 88% dhe kundër personave me të kaluar kriminale 82%.

“Është interesant të theksohet se gratë janë më tolerante, ndërsa kur bëhet fjalë për të moshuarit, me rritjen e moshës rritet edhe toleranca, vetëm në rastin kur bëhet fjalë për të varurit nga droga, alkooli dhe LGBT”, thekson Natasha Dimova nga organizata joqeveritare QMBN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.