SHËNOHET “JAVA E SHËNDETIT TË GRUAS”

SHËNOHET “JAVA E SHËNDETIT TË GRUAS”

Me rastin e Javës Botërore të Shëndetit të Gruas që shënohet nga 8 deri më 14 maj, në organizim të Shoqatës së Gjinekologëve të RMV-së, sot në Qendrën Kulturore Rinore – Shkup do të shënohet “Java e Shëndetit të Gruas”. Ngjarja është pjesë e fushatës së Shoqatës së Gjinekologëve dhe Obstetërve për të ofruar mbrojtje më të mirë institucionale për gratë gjatë gjithë jetës si dhe informacion profesional shëndetësor për të gjitha ekzaminimet parandaluese dhe sjelljet që do të kontribuojnë në ruajtjen e shëndetit të grave. Sipas organizatorëve, me këtë rast do të prezantohen aktivitetet dhe fushatat e kaluara dhe të ardhshme të cilat së bashku me disa institucione dhe organizata përkatëse fillojnë një proces të edukimit të vazhdueshëm për shëndetin e grave dhe nxitjen e ndryshimeve sociale në këtë fushë, për çka do të flasin prof. Goran Dimitrov, prof. Ana Daneva, Asoc. Dr. Daniela Ivanova Panova dhe prof. Dr. Gligor Tofoski.

Qëllimi dhe nevoja për të shënuar “Javën e Shëndetit të Gruas”, është të thyejmë stigmat dhe barrierat që vajzat dhe gratë kanë për shëndetin e tyre riprodhues dhe seksual, për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e ekzaminimeve të rregullta gjinekologjike në parandalimin e pesë llojeve të kancerit gjinekologjik, për të theksuar rëndësinë e edukimit të vazhdueshëm si dhe për të siguruar pjesëmarrje më aktive të meshkujve në shëndetin seksual dhe riprodhues.

Sipas sondazheve dhe hulumtimeve të kryera dhe analizuara nga Shoqata e Gjinekologëve dhe Obstetërve, rezulton se 30 deri në 40 për qind e grave, duke përfshirë edhe të rinjtë e moshës së rritur, nuk e dinë se çfarë e shkakton kancerin e qafës së mitrës dhe pas anketimit më shumë se 60 për qind nuk shkojnë për kontroll të rregullt gjinekologjik një herë në vit, ndërsa më shumë se 40 për qind në RMV nuk kanë zgjedhur gjinekologun amë. Sondazhi zbuloi se 20 për qind e studentëve besojnë se prezervativët mund të ndihmojnë vetëm në parandalimin e shtatzënisë dhe jo në parandalimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe 20 përqind e studentëve besojnë se pilulat kontraceptive do t’i mbrojnë ata nga infeksionet seksualisht të transmetueshme.

“Disa gra shtatzëna nuk shkojnë fare për kontrolle antenatale gjatë shtatzënisë dhe shumë prej tyre nuk i njohin simptomat që lidhen me zhvillimin e komplikimeve në shtatzëni, gjë që çon në kushte serioze kërcënuese për jetën e fetusit dhe nënës”, thonë sondazhet dhe hulumtime nga Shoqata e Gjinekologëve./Ajo.mk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.