SOT SHËNOHET DITA BOTËRORE E METEOROLOGJISË

SOT SHËNOHET DITA BOTËRORE E METEOROLOGJISË

Drejtoria për punë Hidro-meteorologjike do të shënojë Ditën Botërore të Meteorologjisë 23 marsin. Organizata Botërore Meteorologjike, si pasardhëse e Organizatës Ndërkombëtare Meteorologjike, e themeluar në vitin 1873, ka si misionin e saj kryesor të mbështesë vendet e botës në ofrimin e shërbimeve meteorologjike dhe hidrologjike për të mbrojtur jetët dhe pronat e njerëzve nga fatkeqësitë natyrore të lidhura me motin.

Klima dhe uji, për të ruajtur mjedisin jetësor dhe për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm. Që nga viti 1961, Dita Botërore e Meteorologjisë shënon 23 Mars 1950, kur hyri në fuqi Konventa për Themelimin e Organizatës Botërore Meteorologjike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.