Nënat dhe fëmijët

NË RMV NËNA ADOLESHENTE QË NË MOSHËN 13 VJEÇARE

NË RMV NËNA ADOLESHENTE QË NË MOSHËN 13 VJEÇARE Nënat më të reja në...

KUR DUHET TË FILLONI TË USHQENI FËMIJËT?

KUR DUHET TË FILLONI TË USHQENI FËMIJËT? Periudha kalimtare nga qumështi i gjirit apo...

SJELLJET E PRINDËRVE MUND TË LËNË PASOJA TE FËMIJËT

SJELLJET E PRINDËRVE MUND TË LËNË PASOJA TE FËMIJËT Disa sjellje të prindërve siç...

AJRI I NDOTUR MË I DËSHËM SE PIRJA E DUHANIT PËR SHTATËZËNAT

AJRI I NDOTUR MË I DËSHËM SE PIRJA E DUHANIT PËR SHTATËZËNAT Ajri i...

KËRKIME  SHKENCORE PËR VIRUSIN RSV QË PREKË 90% TË FOSHNJAVE DERI NË DY VJEÇ

KËRKIME  SHKENCORE PËR VIRUSIN RSV QË PREKË 90% TË FOSHNJAVE DERI NË DY VJEÇ...