Nënat dhe fëmijët

DISA SJELLJE QË NUK DUHET TI BËJNË PRINDËT

DISA SJELLJE QË NUK DUHET TI BËJNË PRINDËT Disa shembuj të sjelljes toksike në...

SPORTI ZVOGLON MUNDËSINË E SËMUDJES SË FËMIJËVE

SPORTI ZVOGLON MUNDËSINË E SËMUDJES SË FËMIJËVE Sa më aktiv dhe atletik të jetë...

FOSHNJA JUAJ KOMUNIKON ME JU SAPO TË LINDË

FOSHNJA JUAJ KOMUNIKON ME JU SAPO TË LINDË Procesi i komunikimit është një nga...

KËSHILLAT E PSIKOLOGËVE TË HARVARDIT SI TI RRISNI FËMIJËT

KËSHILLAT E PSIKOLOGËVE TË HARVARDIT SI TI RRISNI FËMIJËT Psikologët e Harvardit kanë bërë...

SA HERË NË DITË DUHET TA PËRQAFONI FËMIJËN?

SA HERË NË DITË DUHET TA PËRQAFONI FËMIJËN? Bebet, apo  fëmijët e të rriturit...