Opinione

ZËRI MUND TË JAPË INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR SHËNDETIN EMOCIONAL, FIZIK DHE MENDOR

ZËRI MUND TË JAPË INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR SHËNDETIN EMOCIONAL, FIZIK DHE MENDOR Ekspertët...

ADAPTIMI I FËMIJËVE NË KLASË TË PARË DHE EMOCIONET E NDRYSHME QË SHFAQIN ATA

PROCESI NËPËR TË CILIN KALOJNË FËMIJA, MËSUESIT DHE PRINDËRIT GJATË FAZËS SË ADAPTIMIT Me...

DHUNA VRET NË HESHTJE ANDAJ PËRGJIGJA NGA INSTITUCIONET DHE SHOQËRIA DUHET TË JETË E ZËSHME

DHUNA VRET NË HESHTJE ANDAJ PËRGJIGJA NGA INSTITUCIONET DHE SHOQËRIA DUHET TË JETË E...

A I MBRON VËRTET SHTETI GRATË VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE DHE VIKTIMAT NË BAZË GJINORE?!

A I MBRON VËRTET SHTETI GRATË VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE DHE VIKTIMAT NË BAZË...

VITIN E KALUAR NË RMV ËSHTË RRITUR NUMRI I GRAVE QË KANË KRYER VETËVRASJE

VITIN E KALUAR NË RMV ËSHTË RRITUR NUMRI I GRAVE TË VETËVRARA Nëse numri...