PAS LINDJES FEMRAT JANË DUKSHËM MË PAK AMBICIOZE NË PUNË

PAS LINDJES FEMRAT JANË DUKSHËM MË PAK AMBICIOZE NË PUNË

Femrat janë dukshëm më pak ambicioze sesa meshkujt që të avancohen në punë pasi të lindin fëmijë, sugjerojnë hulumtimet e fundit. Një raport i publikuar së fundi nga ekspertët britanikë ka zbuluar se vetëm 27.8 për qind e femrave janë të vetë-punësuara apo punojnë me orar të plotë tri vite pas lindjes, krahasuar me 90% të meshkujve.

Të dhënat po ashtu tregojnë se femrat që rikthehen në punë pas pushimit të lehonisë janë 66% më pak të prira të rriten në pozitë gjatë pesë viteve të ardhshme, krahasuar me meshkujt. Veç kësaj, 17% e femrave e lënë punën gjatë pesë viteve pas lindjes, krahasuar me vetëm 4% të meshkujve. Hulumtuesit kanë treguar se femrat vuajnë ekonomikisht si rezultat i përgjegjësive që i kanë si prind.

Leave a Reply

Your email address will not be published.