ILAÇET KUNDËR DEPRESIONIT LARGOJNË EDHE KËNAQËSINË

ILAÇET KUNDËR DEPRESIONIT LARGOJNË EDHE KËNAQËSINË

Emocionalisht “i shurdhër” duket se janë rreth gjysma e pacientëve që marrin antidepresantë , sipas një studimi të botuar në Neuropsychopharmacology. Hulumtimi i ri, i udhëhequr nga studiues nga Universiteti i Kembrixhit, nxjerr në pah këtë efekt anësor të rëndësishëm të barnave, të cilat ndikojnë në të mësuarit përforcues, një proces i rëndësishëm i sjelljes që lejon njerëzit të mësojnë nga mjedisi i tyre.

Miliona njerëz në mbarë botën vuajnë nga depresioni dhe marrin ilaçe për të menaxhuar sëmundjen mendore. Nga medikamentet e disponueshme, një klasë e përdorur gjerësisht janë frenuesit selektivë të rimarrjes së serotoninës . Kjo është një klasë barnash, e cila synon veçanërisht rastet e vazhdueshme ose të rënda të depresionit, duke synuar serotoninën , e njohur edhe si “hormoni i lumturisë” , i cili mbart mesazhe midis qelizave nervore në tru.

Një nga efektet anësore të raportuara gjerësisht të këtyre barnave është “të mpirë”, domethënë neutraliteti emocional . Në veçanti, pacientët raportojnë se nuk ndjejnë pothuajse asgjë, madje edhe për gjëra që normalisht duhet t’u japin atyre ndjenja pozitive . Sipas ekspertëve, vlerësohet se afërsisht 40% – 60% e pacientëve që marrin këto barna e përjetojnë këtë efekt anësor.

Vihet re se, deri më sot, shumica e studimeve mbi frenuesit e rimarrjes së serotoninës kanë shqyrtuar vetëm përdorimin e tyre afatshkurtër. Por në realitet, këto barna merren në një shkallë afatgjatë, kjo është arsyeja pse studiuesit donin të vlerësonin efektet e barnave me kalimin e kohës.

Për këtë qëllim, ata rekrutuan vullnetarë të shëndetshëm, të cilëve iu dha escitalopram , një ilaç i kësaj klase i njohur si një nga më të toleruarit nga trupi i njeriut. Gjithsej 66 vullnetarë morën pjesë në eksperiment, nga të cilët 32 morën escitalopram, ndërsa 34 të tjerë morën placebo. Prova klinike zgjati 21 javë, pas së cilës pjesëmarrësit plotësuan një pyetësor dhe iu nënshtruan një sërë testesh që synonin vlerësimin e funksioneve njohëse si mësimi, funksioni ekzekutiv, vendimmarrja dhe më shumë.

Rezultatet nuk treguan dallime domethënëse midis dy grupeve në lidhje me njohuritë “të ftohta”, si vëmendja dhe kujtesa , por edhe me funksionet bazë njohëse, të cilat përfshijnë emocionet. Studiuesit, megjithatë, gjetën ndjeshmëri të reduktuar në grupin escitalopram në dy teste të të mësuarit përforcues . Të mësuarit përforcues është mënyra se si ne mësojmë, nëpërmjet reagimeve nga mjedisi ynë.

Për të vlerësuar ndjeshmërinë ndaj të mësuarit përforcues, studiuesit përdorën një “test probabilistik të kthimit”. Secilit pjesëmarrës iu dha një test, me dy stimuj, A dhe B. Nëse ata zgjodhën A, atëherë ata kishin më shumë gjasa të merrnin një shpërblim në krahasim me zgjedhjen B. Studiuesit nuk ua shpjeguan këtë rregull pjesëmarrësve, por përkundrazi e lanë atë të mësohen në mënyrë empirike. Në një herë të dytë, rregullat e eksperimentit do të ndryshonin dhe pjesëmarrësit do të duhej të mësonin përsëri rregullat e reja në mënyrë empirike.

Ekipi zbuloi se pjesëmarrësit që merrnin escitalopram kishin më pak gjasa të vlerësonin reagimet pozitive dhe negative në krahasim me pjesëmarrësit që merrnin një placebo. Kjo sugjeron që droga ndikoi në ndjeshmërinë e tyre ndaj konceptit të shpërblimit dhe aftësinë e tyre për t’u përgjigjur në përputhje me rrethanat. I njëjti gjetje shpjegon gjithashtu të vetmen përgjigje të ndryshme që ekipi gjeti në pyetësorë, që ishte se ata që merrnin escitalopram kishin më shumë vështirësi për të arritur orgazmën gjatë seksit, një efekt anësor që shpesh raportohet nga pacientët.

Profesoresha Barbara Sahakian, nga Departamenti i Psikiatrisë në Universitetin e Kembrixhit, komentoi: “Thjerrëja emocionale është një efekt anësor i zakonshëm i ilaqet kundër depresionit në këtë klasë. Kjo mund të jetë pjesërisht për shkak të mënyrës se si funksionojnë drogat, pasi duke hequr një pjesë të dhimbjes emocionale që njerëzit ndjejnë, ata gjithashtu heqin një pjesë të kënaqësisë .’

“Gjetjet tona ofrojnë dëshmi të rëndësishme për rolin e serotoninës në të mësuarit përforcues. Ne po vazhdojmë kërkimin, duke studiuar të dhënat e neuroimazhit, për të kuptuar edhe më mirë efektin e eskitalopramit në tru”, shtoi Dr. Christelle Langley nga Departamenti i Psikiatrisë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.