MOS I BËNI PRESION FËMIJËS QË TË MERR NOTA TË MIRA POR INKURAJOJENI ATË

MOS I BËNI PRESION FËMIJËS QË TË MERR NOTA TË MIRA POR INKURAJOJENI ATË

Përparimi i fëmijës në shkollë është dëshira e shumicës së prindërve dhe për shumë prej tyre qëllimi nuk do të arrihet nëse fëmija nuk shkëlqen. Kjo dëshirë për performancë të mirë shkollore shpeshherë shprehet me forcë dhe në mënyrë të gabuar ose në përgjithësi…shprehet, gjë që çon në rezultate të kundërta.

Si pjesë e një studimi mbi marrëdhëniet midis disponimit psikologjik dhe arritjeve akademike, studiues nga Universiteti i Arizonës, të udhëhequr nga Dr. Suniya Luthar, u kërkuan 506 nxënësve të shkollave fillore të zgjidhnin dhe të renditnin tre pritshmëritë më të mëdha që ata mendonin se kishin prindërit e tyre, duke përfshirë notat e mira dhe një karrierë të suksesshme të ardhshme ose mirësi dhe virtyte të tjera.

Kërkimet treguan se fëmijët që besonin se prindërit e tyre i jepnin përparësi virtytit kishin shëndet mendor dhe performancë më të mirë në shkollë sesa studentët, prindërit e të cilëve kishin përparësi suksesin mbi mirësinë, duke rezultuar në nota më të këqija dhe depresion shtesë, ankth, vetëbesim më të ulët, probleme të sjelljes dhe vështirësi në të mësuar .

Mënyra se si fëmija i percepton pritshmëritë e prindërve dhe se si ata i japin përparësi vlerave do të luajë një rol të rëndësishëm në formimin e personalitetit të tyre, veçanërisht kur ata janë në tranzicion të adoleshencës “të vështirë”.

Inkurajimi i fëmijës për të arritur qëllime të ndryshme nuk është domosdoshmërisht një praktikë e dëmshme, përderisa nuk shoqërohet me kritika, krahasime dhe mesazhin se ajo që vjen e para është fitimi me çdo kusht dhe jo marrëdhëniet e shëndetshme me të tjerët. Pra, çfarë rekomandojnë ekspertët:

1.Mos u fokusoni në punën e vështirë

Ju si prind mund të punoni shumë, të keni arritur një karrierë dhe të ardhura të konsiderueshme, por presioni ndaj fëmijës për të ndjekur të njëjtën rrugë nuk do t’ju japë rezultat. Sipas doktor Lutarit, mjafton që fëmija të inkurajohet edhe në dështimet dhe të kuptojë se edhe nëse nuk ia doli, të paktën u përpoq.

  1. Fitorja nuk është e të gjithëve

Duke pasur parasysh presionin e madh që tashmë kanë fëmijët për të pasur sukses, prindërit duhet të promovojnë rëndësinë e virtytit dhe të ofrojnë një hapësirë të sigurt për fëmijët e tyre që të shpëtojnë nga stresi dhe të ndihen të mbështetur.

  1. Jo kritikës

Hulumtimi i vitit 2005 theksoi efektin negativ që “predikimi” dhe ndëshkimet kishin në performancën e shkollës , krahasuar me ndërveprimin e dashur midis prindit dhe fëmijës. Pra, sigurohuni që fëmijët ta dinë se ju jeni krenarë për përpjekjet e tyre edhe nëse dështojnë. Mos e shtyni shiritin lart por ndihmojeni fëmijën të zbulojë zgjidhjen e problemit.

  1. Mirësia ka rëndësi

Flisni me fëmijën për rëndësinë e integritetit moral, respektit dhe sjelljeve të mira. Shpjegoni pse vrazhdësia, dyfytyrësia, mashtrimi, egoizmi dhe sjelljet e këqija dëmtojnë marrëdhëniet me të tjerët dhe kujtojini atij se miqtë dhe familja janë po aq të rëndësishëm – ose më shumë – sesa arritjet dhe çmimet.

  1. Jini të qëndrueshëm

Nëse i thoni fëmijës se do të jeni të lumtur për përpjekjet e tij për të bërë më të mirën, por më pas kritikoni ose zemëroheni për dështimin e tij ose sepse ai nuk mori A në të gjitha lëndët, ju po i shkaktoni atij shqetësim. Veprimet shpesh kanë një ndikim më të madh dhe efektet e tyre janë të ngulitura në mënyrë të pashlyeshme në perceptimin e fëmijës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.