EFEKTET E DHUNËS NË FAMILJE TEK FËMIJËT

EFEKTET E DHUNËS NË FAMILJE TEK FËMIJËT

Shumë fëmijë të ekspozuar ndaj dhunës në shtëpi janë gjithashtu viktima të abuzimit fizik. Fëmijët që janë dëshmitarë të dhunës në familje ose janë vetë viktima të abuzimit janë në rrezik serioz për probleme afatgjata të shëndetit fizik dhe mendor. Fëmijët që dëshmojnë dhunë ndërmjet prindërve mund të jenë në rrezik më të madh për të qenë të dhunshëm në marrëdhëniet e tyre të ardhshme. Nëse jeni një prind që po përjeton abuzim mund të jetë e vështirë të dini se si ta mbroni fëmijën tuaj.

Fëmijët në shtëpitë ku një prind dhunohet mund të ndjehen të frikësuar dhe të shqetësuar. Ata mund të jenë gjithmonë duke pyetur veten se kur do të ndodhë ngjarja tjetër e dhunshme. Kjo mund t’i bëjë ata të reagojnë në mënyra të ndryshme, në varësi të moshës së tyre:

Fëmijët parashkollor.

Fëmijët e vegjël që dëshmojnë dhunë nga partneri intim mund të fillojnë të bëjnë gjëra që bënin më parë kur ishin më të vegjël, si urinimi në shtrat, thithja e gishtit, të qarat e shtuara dhe ankimet. Ata gjithashtu mund të kenë vështirësi për të fjetur ose për të bërë gjumë të rehatshëm. Shfaqin shenja terrori, si belbëzimi ose fshehja dhe shfaqin shenja të ankthit të rëndë.

Fëmijë të moshës shkollore.

Fëmijët e kësaj moshe mund të ndihen fajtorë për abuzimin dhe të fajësojnë veten për të. Dhuna në familje dhe abuzimi dëmton vetëvlerësimin e fëmijëve. Ata mund të mos marrin pjesë në aktivitetet e shkollës ose të marrin nota të mira, të kenë më pak miq se të tjerët dhe të futen në telashe më shpesh. Ata gjithashtu mund të kenë shumë dhimbje koke dhe stomaku.

Adoleshencë.

Adoleshentët që janë dëshmitarë të abuzimit mund të veprojnë në mënyra negative, të tilla si grindjet me anëtarët e familjes ose braktisja e shkollës. Ata gjithashtu mund të përfshihen në sjellje të rrezikshme, të tilla si kryerja e seksit të pambrojtur dhe përdorimi i alkoolit ose drogës. Ata mund të kenë vetëbesim të ulët dhe të kenë vështirësi të bëjnë miq. Ata mund të fillojnë zënka ose ngacmojnë të tjerët dhe kanë më shumë gjasa të kenë telashe me ligjin. Kjo lloj sjelljeje është më e zakonshme tek djemtë adoleshentë që dhunohen në fëmijëri sesa tek vajzat adoleshente. Vajzat kanë më shumë gjasa se djemtë të tërhiqen dhe të përjetojnë depresion.

BURIMI: Office on women’s health

Leave a Reply

Your email address will not be published.