AVANTAZHET E NJË BIZNESI FAMILJAR

AVANTAZHET E NJË BIZNESI FAMILJAR

Kompanitë familjare janë të mira jo vetëm për familjet e përfshira, por edhe për ekonomitë lokale dhe globale. Megjithatë, shumë prej këtxyre komopanive e kanë të vështirë të mbijetojnë. Rreth një e treta e 100 000 bizneseve familjare që i kalohen brezit të ardhshëm çdo vit më pas dështojnë.

CILAT JANË AVANTAZHET E NJË BIZNESI FAMILJAR?

Drejtimi i një biznesi familjar ka shumë përparësi, si “Stabiliteti”. Drejtimi i një biznesi familjar normalisht përcaktohet nga pozicioni i secilit individ në familje. Si rezultat, në përgjithësi ka jetëgjatësi në udhëheqje, gjë që siguron stabilitet të përgjithshëm brenda një biznesi të drejtuar nga familja. Në shumë kompani familjare, udhëheqësi i biznesit do të qëndrojë në këtë pozicion për shumë vite.

ANGAZHIMI

Firmat familjare priren të kenë një ndjenjë më të madhe përkushtimi dhe llogaridhënieje me zemër sesa firmat jo-familjare, pasi nuk janë vetëm nevojat e biznesit në lojë, por edhe nevojat e familjes. Kjo dëshirë që familja dhe biznesi të qëndrojnë të fortë nxit përfitime shtesë, duke përfshirë një kuptim më të madh të industrisë, organizatës dhe punës, marrëdhënie më të forta me klientët dhe shitje dhe marketing më efektiv.

Një nga bizneset familjare më të vjetra të mbijetuara në botë është Hoshi Ryokan: një hotel japonez i stilit bujtinash i cili u themelua në vitin 718 dhe që ka qenë në të njëjtën familje për 46 breza. Kjo jetëgjatësi ka çuar në një kuptim të jashtëzakonshëm të biznesit dhe historisë së tij, të cilën kushdo jashtë ose relativisht i ri në biznes thjesht nuk do të ishte në gjendje ta përsëriste.

FLEKSIBILITETI

Puna në një firmë familjare ka shumë fleksibilitet. Ndërsa bizneset jo-familjare priren të kenë përgjegjësi të përcaktuara qartë për çdo rol, anëtarëve të familjes ndonjëherë do t’u kërkohet të mbajnë disa qëndrime të ndryshme, duke marrë përsipër detyra jashtë orës së tyre zyrtare aty ku është e nevojshme.

MË PAK KOSTO

Rënia ekonomike mund të jetë një luftë për shumë biznese, ku bordi i drejtorëve duhet të gjejë se si ta mbajë biznesin në këmbë duke paguar ende stafin. Në firmat familjare, megjithatë, shpesh do të ndodhë që anëtarët e familjes të jenë të gatshëm të kontribuojnë financiarisht për të mbajtur biznesin në jetë gjatë periudhave si këto.Mund të ndodhë që kjo përfshin uljen e përkohshme të pagës, kontribuimin e disa prej financave të tyre ose ndalimin e pagesës së dividentëve ndërsa kompania ngrihet përsëri në këmbë. Për familjen që qëndron pas biznesit, suksesi afatgjatë i biznesit është vendimtar për mbijetesën e tyre financiare, gjë që jep më shumë fleksibilitet kur bëhet fjalë për financat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.