SI NDIKON E KALUAR KOHA PARA EKRANIT TEK FËMIJËT

SI NDIKON E KALUAR KOHA PARA EKRANIT TEK FËMIJËT

Vitet para se një fëmijë të mbushë 5 vjet janë një kohë e rritjes dhe zhvillimit të shpejtë të trurit. Ndikimi i kohës së tepërt të kaluar para ekranit dhe zhvillimit të ndryshuar të trurit është identifikuar te fëmijët parashkollorë veçanërisht që mund të shkaktojë pasoja në gjuhë-komunikim dhe shkrim-leximi.

Koha e tepërt para ekranit mund të ndikojë gjithashtu në rezultatet e sjelljes.

Kërkimet kanë treguar se pragu ose pika e kthesës dixhitale për këtë grup moshe është 1 orë në ditë,” shkruajnë autorët e studimit. “Për shembull, fëmijët e vegjël që përdorin ekranet 2 orë në ditë ose 3 orë ose më shumë krahasuar me 1 orë në ditë, tregojnë me gjasë një rritje të problemeve të raportuara të sjelljes dhe rezultate të dobëta zhvillimore.

Përdorimi i ekranit ndikon gjithashtu në gjumin e fëmijëve dhe kohën cilësore të kaluar me prindërit, vëllezërit e motrat dhe miqtë.

“Këto zbulime janë shqetësuese sepse ne e dimë që kur fëmijët shikojnë ekranet për një kohë të gjatë, ata kanë më pak kohë për t’u përfshirë në aktivitete të tjera [p.sh. angazhimi me kujdestarët dhe vëllezërit e motrat, aktiviteti fizik, gjumi] që janë thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm tek fëmijët e vegjël”, shpjegon Brae Anne McArthur, PhD, psikologe dhe drejtoreshë e Klinikës Psikologjike të Universitetit të Calgary.

Si të rritur me tru të zhvilluar plotësisht, ne jemi më në gjendje të akordojmë zhurmën e vazhdueshme të njoftimeve, të çaktivizojmë ato episode të luajtjes automatike në Netflix dhe të kapërcejmë reklamat e kaluara brenda aplikacionit aq shumë të bezdisshme saqë kompanitë shpresojnë se do t’ju pëlqejnë për versionin me pagesë. Por gjëja kryesore është se të njëjtat teknika marketingu përdoren edhe për audiencat më të reja, thotë Dr. McArthur. Një qasje e gjerë e industrisë për të reduktuar varësinë e mediave dixhitale mund të ndihmojë në zbutjen e saj.

Aktualisht ka pak ose aspak rregullore lidhur me atë se çfarë dhe si fëmijët aksesojnë mediat dixhitale. Përgjegjësia më e madhe e nivelit të politikave për kompanitë e medias mund të përmirësojë natyrën dhe përmbajtjen e mediave të qasshme nga fëmijët,” thotë Dr. McArthur për Motherly.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.