SHËNOHET DITA BOTËRORE E SINDROMËS DOWN

SHËNOHET DITA BOTËRORE E SINDROMËS DOWN

Me aktivitete të ndryshme shënohet Dita Botërore e Sindromës Down, që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për këtë çrregullim dhe gjetjen e mënyrave për të përmirësuar jetën e atyre që e kanë atë. Të gjithë ne kemi rënë në kontakt me ndonjë person me Sindromën Down, si zakonisht ata janë me shpirt të lirë dhe të lumtur dhe shpesh të rrethuar nga miq adhurues të kafshëve. Njerëzit me Sindromën Down duket se janë në gjendje të shijojnë gjërat e vogla në jetë ashtu siç nuk munden shumë prej nesh, duke I shijuar ato në shumë mënyra.

Megjithatë, ata gjithashtu përballen me sfida të panumërta çdo ditë dhe shumë gjëra të thjeshta që ne të tjerët i marrim si të mirëqena mund të jenë jashtëzakonisht të vështira për ta, pavarësisht nga qëndrimi i tyre jashtëzakonisht pozitiv ndaj jetës. Kjo është arsyeja pse ne të gjithë duhet të ndajmë pak kohë këtë Ditë Botërore të Sindromës Down për të mësuar pak më shumë rreth këtij çrregullimi dhe se si mund t’i ndihmojmë ata që e kanë të jetojnë më mirë.

E vetmja që i dallon ata është një kopje shtesë të pjesshme ose të plotë të kromozomit 21. Nuk dihet ende pse ndodh, por sindroma Down ka qenë gjithmonë një pjesë e gjendjes njerëzore. Ajo ekziston në të gjitha rajonet anembanë globit dhe zakonisht rezulton në efekte të ndryshueshme në stilet e të mësuarit, karakteristikat fizike dhe shëndetin.

Në dhjetor 2011, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së shpalli 21 Marsin si Ditën Botërore të Sindromës Doën. Incidenca e vlerësuar e sindromës Down është midis 1 në 1000 deri në 1 në 1100 lindje të gjalla në mbarë botën. Çdo vit, rreth 3,000 deri në 5,000 fëmijë lindin me këtë çrregullim kromozomik. Cilësia e jetës së njerëzve me sindromën Down mund të përmirësohet duke plotësuar nevojat e tyre për kujdesin shëndetësor, duke përfshirë kontrolle të rregullta me profesionistë shëndetësorë për të monitoruar gjendjen mendore dhe fizike dhe për të ofruar ndërhyrje në kohë, qoftë fizioterapi, terapi profesionale, terapi të folurit, këshillim apo edukim special./Ajo.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.