TË PASURIT JANË NDOTËSIT MË TË MËDHENJ, THONË NGA PLATFORMA KUNDËR VARFËRISË

TË PASURIT JANË NDOTËSIT MË TË MËDHENJ, THONË NGA PLATFORMA KUNDËR VARFËRISË

Kategoria më e varfër e njerëzve me të ardhura mujore deri në 25 mijë denarë në një familje bukfalisht janë lënë jashtë masave për zvogëlimin e ndotjes, ndërsa njerëzit më të pasur me të ardhura mujore mbi 40 mijë denarë janë ndotësit më të mëdhenj sepse këtë e bëjnë me zgjedhje dhe jo për shkak të pamundësisë dhe e ata është më së shumti e nevojshme të ndikohet në ndryshimin e vetëdijes nga pikëpamja e përmirësimit të shprehive të tyre që të nxiten të kujdesen për mjedisin.

Kështu theksoi kryetarja e Platforma Maqedonase kundër varfërisë, Biljana Dukovska, duke prezentuar rezultatet e hulumtimit të kësaj platforme me temën “Ballafaqimi me ndotjen e ajrit me minimizimin e varfërisë energjetike dhe promovimin e sjelljeve pro-ekologjike”.

Me këtë rast janë klasifikuar tre profile socio-ekologjike, njëri prej të cilëve është me të ardhura mujore prej 20 mijë denarësh në një familje, e dyta është ndërmjet 25 dhe 40 mijë denarë në një familje dhe e treta ka të ardhura mbi 40 mijë denarë.

Dallimet janë shumë të mëdha edhe në sjelljen ndaj konsumit të energjisë, por dallimet janë të mëdha edhe në lidhje me zgjedhjet dhe mundësitë që kanë, theksoi Dukovska.

Sipas sajë ajo që po ndodh tani dhe ajo që kemi tani si masa për uljen e ndotjes nuk mjafton sepse nuk synojnë të gjithë qytetarët, por vetëm një pjesë mund të përdorin masat.

“Ka njerëz që nuk kanë fare qasje në asnjë burim energjie, janë ata të cilëve u drejtojmë gishtin se ndotin më shumë, djegin goma, shishe etj, dhe ne i urrejmë sepse na prishin cilësinë e ajrit. Pastaj ka nga ata që kanë shumë borxhe, nuk kanë mundësi të përdorin energji gjatë gjithë kohës dhe ngrohen sapo të arrijnë.

Këto dy grupe nuk kanë qasje në ngrohje qendrore apo furrë apo ndonjë pajisje, gjë që do të garantojë që ajri i ambientit në shtëpinë e tyre të jetë adekuat, gjë që dëmton më tej shëndetin e tyre, aftësinë për punë, aftësinë e fëmijëve të tyre për të ndjekur arsimin”, tha Kryetarja  e Platformës së Maqedonisë Kundër Varfërisë.

Profili i dytë, nga 25 deri në 40 mijë të ardhura mujore, nuk janë shumë që kursejnë, nuk janë aq miqësorë me mjedisin, por megjithatë janë të kujdesshëm sepse nuk kanë burime të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha kërkesat dhe të gjitha nevojat.

Por sipas profili i tretë, me mbi 40 mijë denarë të ardhura mujore, sipas Dukovskës kanë, mund dhe shpenzojnë para dhe energji dhe janë ndotësit më të mëdhenj.

Njerëzit që nuk kanë qasje në ngrohje qendrore nuk mund ta ndërtojnë vetë. Pra, që kjo të ndodhë, së pari duhet të ketë një qasje strategjike dhe së dyti, vullnet politik në drejtim të një politike për uljen e ndotjes në qytet, në të cilën do të investohen fonde të ndryshme nga vende të ndryshme dhe përmes qasjeve të ndryshme tha Dukovska.

Hulumtimi është realizuar nga Platforma maqedose kundër varfërisë në kuadër të projektit “Trajtimi me ndotjen e ajrit në qytetin e Shkupit”, i financuar nga Suedia, i implementuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në partneritet me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Qytetin e Shkupit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.