RRETH 110 MIJË PERSONA NË RMV JANË TË PA PUNË

RRETH 110 MIJË PERSONA NË RMV JANË TË PA PUNË

Afërsisht 110.000 qytetarë të Maqedonisë janë të papunë, që është më shumë se popullsia e qytetit të Manastirit. Sipas statistikave, 80% e të papunëve kanë arsim të mesëm ose fillor por gjithashtu ka edhe 100 doktorë shkencash të papunë prej të cilëve 52 jetojnë në Shkup. Mbi 1500 persona me master, dy të tretat e të cilëve jetojnë në kryeqytet.

Shumica e të papunëve me arsim fillor dhe të mesëm janë meshkuj – mbi 60 për qind, ndërsa nga 1545 të papunë me diplomë master, 60 për qind janë gra. Më shumë se gjysma e të papunëve ose 56701 persona kanë arsim të mesëm, nga të cilët mbi 60 për qind janë meshkuj. Mbi 30,000 ose 28 për qind kanë arsim fillor. Rreth 14 për qind e të papunëve kanë arsim të lartë nga të cilët gati 60 për qind janë gra. Pak më pak se pesë për qind e të papunëve nuk kanë arsim ose arsim fillor të paplotë, bëjnë të ditur nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Mbi gjysma e të papunëve me shkollë fillore janë mbi 40 deri në 60 vjeç, ndërsa shumica janë të moshës 45 deri në 49 vjeç – mbi 4 500. Rreth një e treta e të papunëve me arsim të mesëm janë nga mosha 20 deri në 29 vjeç që do të thotë se ata mund të mos kenë përfunduar arsimin e tyre. Rreth 11 për qind, ose më shumë se 6000 janë midis moshës 30 dhe 34 vjeç. Mbi pesë mijë ose dhjetë për qind janë midis 35 dhe 39 vjeç dhe midis 55 dhe 59 vjeç. Shumica e të papunëve me arsim fillor – 27 për qind jetojnë në rajonin e Pollogut.

Sipas qyteteve, gati pesë mijë ose 16 për qind jetojnë në Shkup, shumica prej tyre ose mbi 1500 në Çair. Mbi dy mijë të papunë me arsim fillor janë në Gostivar, Tetovë dhe Kumanovë. Shumica e të papunëve me arsim të mesëm – mbi 14 mijë apo 26 për qind jetojnë në rajonin e Shkupit, pastaj mbi nëntë mijë apo 17 për qind në rajonin e Pollogut dhe mbi shtatë mijë apo 14 për qind në rajonin verilindor.

Sipas qyteteve, pothuajse 13 mijë ose 23 për qind jetojnë në Shkup, nga të cilët mbi 2500 në Çair. Në vendin e dytë është Kumanova, ku jetojnë gati pesë mijë të papunë me mesatare ose nëntë për qind. Në vendin e tretë është Tetova me 3744 ose shtatë për qind. Mbi dy mijë e 500 të papunë me arsim të mesëm në Manastir dhe Prilep ndërsa mbi dy mijë të papunë me arsim të mesëm jetojnë në Gostivar. Mbi një e treta e doktorantëve të papunë janë midis moshës 30 dhe 39 vjeç. Nga gjithsej 100 doktorë shkencash të papunë në vend, mbi gjysma ose 52 janë në kryeqytetin Shkup.

Leave a Reply

Your email address will not be published.