VITIN E KALUAR DIPLOMUAN 7753 STUDENT PREJ TË CILËVE 58.8% VAJZA

VITIN E KALUAR DIPLOMUAN 7753 STUDENT PREJ TË CILËVE 58.8% VAJZA

Në vitin 2021 kanë diplomuar gjithsej 7 753 student në shkollat e larta dhe fakultete. Kjo paraqet rritje për 12.2% në krahasim me një vit më parë, përkatësisht në vitin 2020, bëjnë të ditur nga Enti shtetëror I statistikave.  Nga numri i përgjithshëm i të diplomuarve 6 528 ishin student të rregullt apo 84.2%, ndërsa 1 225  apo 15.8 % ishin student me korrespodencë. Në bazë gjinore 58.8% ishin vajza. Në afat kanë diplomuar 28%, ndërsa 72%  kishin nevojë për më shumë kohë për të përfunduar studimet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.